Kontakta oss


2012-11-02


Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening
LAHÄLLA 540
442 98 Kode

Organisationsnummer 769612-3145

info@kustband.se

Föreningens styrelse:

Ordförande
Daniel Petersson, ordforande@kustband.se

Sekreterare
Magnus Westlin, sekreterare@kustband.se

Kassör
Pia Qvarfordt, kassor@kustband.se

Ledamöter
Philip Zuhr
Fredrik Schill

Suppleanter
Roy-Inge Hellström
Hans-Eric Peterson
Rolf Hagstedt
Björn Dinau

Revisor
Carina Engström

Valberedning
Peter Hero (sammankallande)
Oliver Westlin