Kontakta oss


2012-11-02


Kustband Fiber Ekonomisk förening
LAHÄLLA 350
442 98 Kode

Organisationsnummer 769612-3145

info@kustband.se

Föreningens styrelse:

Ordförande
Henrik Björklund, ordforande@kustband.se

Ledamöter
Stefan Kämpsten
Fredrik Schill
Rolf Hagstedt

Suppleanter
Bo Jarlbrink
Pia Qvarfordt

Revisor
Nina Axelsson, Ekonomipartner AB (ordinarie)
Christer Antbro (suppleant)

Valberedning
Magnus Svensson (sammankallande)
Hans-Eric Peterson

Skriv ut