Kontakta oss


2012-11-02


Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk förening
LAHÄLLA 540
442 98 Kode

Organisationsnummer 769612-3145

info@kustband.se

Föreningens styrelse:

Ordförande
Daniel Petersson, ordforande@kustband.se

Sekreterare
Henrik Björklund, sekreterare@kustband.se

Ledamöter
Fredrik Schill

Suppleanter
Hans-Eric Peterson
Rolf Hagstedt
Ulf Fredriksson

Revisor
Carina Engström (ordinarie)
Nils-Olov Tyreman (suppleant)

Valberedning
Peter Hero (sammankallande)
Magnus Svensson

Skriv ut