Nytt medlemsregister och faktureringsprocess


2021-02-24

Kustband Fiber Ekonomisk förening har i år gått in i Västfiber.

Västfiber är en intresseförening bestående av 38 fiberföreningar, se vastfiber.se för mer info.

Västfiber ger oss bland annat möjlighet att få erfarenhetsutbyte med andra fiberföreningar, möjlighet till gemensamma upphandlingar, administrations- och ekonomitjänster samt medlemsportal med dokumentlagring och medlemsregister.

Min Fibersida underhåller ni själva er kontaktdata, ser era fakturor med mera. Inför fakturering och övriga informationsutskick använder vi av oss den epostadress och det telefonnummer som finns i portalen.

Vi ber alla medlemmar logga in på Min Fibersida för att kontrollera att vi har korrekt kontaktdata till er.

Mer information om Min Fibersida återfinns här.


Skriv ut