Medlemskap i föreningen


2021-10-19

Ansök om medlemskap i vår förening via https://minfibersida.se, klicka på "Ansök om medlemskap i föreningen".

Förutsättningen för att använda nätet är att ett fastighetsanslutningsavtal är upprättat mellan fastighetsägaren och bredbandsföreningen, samt att fastighetsägaren är medlem i föreningen.

Ansökan medlemskap i bredbandsföreningen

Nya medlemmar som vill ansluta sin fastighet till vårt nät betalar en anslutningsavgift om 25 000 kr och därutöver en medlemsinsats på 100 kr, en årlig medlemsavgift på 200 kr samt en årlig driftavgift/nätavgift som för närvarande (för 2023) är på 360 kr. (Om anslutning sker under kvartal 2, 3 eller 4 blir driftavgiften första året 270, 180 respektive 90 kr.)

I anslutningsavgiften ingår allt material som behövs för att få bredband via fiber, se lista nedan. Varje hushåll ansvarar för att gräva sig fram till vår infrastruktur (både på och utanför egen tomtmark), förlägga kanalisationsmaterial och därefter återställa marken.

Ingår i anslutningsavgiften:

Ingår inte i anslutningsavgiften:

Detta behöver man göra i sitt hem:

Slutligen behöver man även:

Första steget för anslutning är att ansöka om medlemskap i vår förening vilket görs via   https://minfibersida.se , klicka på "Ansök om medlemskap i föreningen".

OBS! Vår förening benämns "kustband" i droplistan.

När ansökan inkommit kontaktar vi er och kontrollerar tillsammans med er förutsättningarna på plats. Efter det kan ni antingen välja att gå vidare eller att kliva av. Väljer ni att kliva av kan ni göra det utan vare sig avgift eller andra förpliktelser.