Nytt avtal med KEAB


2021-10-19

Kustband Fiber Ekonomisk förening skriver nytt avtal med Kungälv Energi AB (KEAB).

Bakgrund

Vår förening startade upp 2005 där medlemmar i Skåra/Lahälla och Ödsmålsmosse bildade en fiberförening och byggde upp ett fibernät.

Genom åren har allt fler medlemmar anslutit sig och vi är nu 260 fastigheter. Geografiskt har området utvidgats med Rörtången, Ödsmåls by och Östra Brattön.

Vi har haft KEAB som samarbetspartner från start, vilket innebär att de har anlitats för utbyggnad, drift och support mm.

Avtal med KEAB

Vi har från 1 oktober 2021 tecknat ett formellt 10-årigt avtal med KEAB och de största förändringarna är:

  1. KEAB hyr nätet av oss, föreningen får en intäkt per månad och aktiv abonnent.
  2. Avgiften ”Serviceavgift” på 49 kr per månad, som varje aktiv medlem blivit fakturerad, tas bort (föreningen betalar i stället en serviceavgift på 25 kr per månad och aktiv anslutning till KEAB).
  3. Vi formaliserar samarbetet med KEAB och har regelbundna strategi och samarbetsdialoger.