Åtgärder i samband med flytt


2022-12-12

För dig som flyttar ut

Du som sålt din fastighet och därmed behöver avsluta ditt medlemsskap i föreningen skall informera styrelsen om uppgifter till de nya ägarna.

Skicka epost till info@kustband.se där du inkluderar köparnas namn, telefonnummer och  epostadress så att föreningen kan komma i kontakt med dem för att hjälpa dem att bli nya medlemmar i föreningen och nyttja vårt fibernät.

För dig som flyttar in

Du som flyttar in i en fastighet i vårt område hittar all information om hur du går till väga för att bli medlem här.

Du är varmt välkommen att kontakta oss både om din fastighet redan är ansluten till fibernätet eller om du vill nyansluta din fastighet.