Nytt medlemsregister och faktureringsprocess


Fredrik Schill 2021-02-24

Ödsmålsmosse/Skåra bredband ek. förening har i år gått in i Västfiber.

Västfiber är en intresseförening bestående av 36 fiberföreningar, se vastfiber.se för mer info.

Årets faktura för medlemsavgift (200 kr) och driftsavgift (700 kr) kommer att mailas ut och dessutom kommer en SMS-påminnelse att skickas.

Fakturan finns också tillgänglig på medlemsportalen Min Fibersida.

Vi ber alla medlemmar logga in på Min Fibersida för att kontrollera och eventuellt uppdatera sin information.

Skriv ut