Felsökning


2021-10-19

Teknisk support tillhandahålls av din tjänsteleverantör, med andra ord ska du alltid vända dig till din tjänsteleverantör om det är något fel på din uppkoppling.

Lista på tjänsteleverantörer och kontaktuppgifter

http://stadsnat.kungalvenergi.se/serviceguide/index/consumers/contact

Enkel felsökning

Om du vill testa din utrustning innan du kontaktar din tjänsteleverantör kan du göra det genom att följa dessa steg:

  1. Kontrollera att din utrustning har ström (kolla att lamporna lyser).
  2. Starta om all utrustning (det kan krävas att man drar ur elkontakten) och vänta 10 sek innan återstart. Det kan ta några minuter innan utrustningen är redo igen.
  3. Koppla in en dator direkt i nätverksuttaget på din fiberkonverter. Om det fungerar så ligger felet i din egen utrustning såsom router eller brandvägg.
  4. Kontrollera om möjligt med en annan nätverkskabel (RJ45).

Skriv ut