Medlemskap i föreningen


2012-11-05

Förutsättningen för att använda nätet är att ett fastighetsanslutningsavtal är upprättat mellan fastighetsägaren och bredbandsföreningen, samt att fastighetsägaren är medlem i föreningen.

Hur blir man medlem i föreningen och vad kostar det?
 1. Ny ägare till ansluten fastighet

  Fastighetsanslutningsavtalet följer fastigheten och skall ha överlämnats från säljaren. Saknas avtalet upprättar vi ett nytt utan kostnad.

  Fyll i blankett "Medlemsansökan" och skicka in den till föreningens sekreterare (blankett finns nedan).

  Du kommer sedan att få en faktura på 300 kr (medlemsinsats 100, årsavgift 200). Har inte säljaren betalt årets driftavgift tillkommer 700 kr.

  Årliga kostnader i framtiden för närvarande 900 kr (årsavgift 200, driftavgift 700).

  Betalning för leverans av tjänster (bredband, TV, telefon) sker direkt till respektive tjänsteleverantör, som finns på www.kungalvenergi.se.

 2. Ägare till ännu inte ansluten fastighet

  Läs igenom fastighetsanslutningsavtalet och föreningens stadgar (blanketter finns nedan).

  Därefter kan Du välja mellan följande alternativ:

  1. Fyll i fastighetsanslutningsavtalet i 2 exemplar - du får tillbaka 1 exemplar efter vår påskrift. Skicka dem tillsammans med ifylld blankett "Medlemsansökan" (blankett finns nedan) till föreningens sekreterare så återkommer vi för diskussion angående anslutningen.
  2. Är Du intresserad men tveksam så skicka e-post till vår hemsida, info@kustband.se, och ange namn, adress och kontaktuppgifter (e-postadress och ev. telefonnummer) så hör vi av oss för eventuell ytterligare information.

  Kostnaden till föreningen för anslutningen är i normalfallet 25.000 kr. Vid komplicerad anslutning kan kostnaden bli något högre. För fastigheter belägna på Brattön tillkommer ö-tillägg med 10.000 kr. (Se §§ 2-3 i fastighetsanslutningsavtalet.)

  Kostnaden för medlemskap i föreningen är 1.000 kr (medlemsinsats 100, årsavgift 200, driftavgift 700).

  Du får efter överenskommelse en faktura på hela kostnaden.

  Årliga kostnader i framtiden och betalning för levererade tjänster är desamma som under punkt 1. "Ny ägare till ansluten fastighet".


Hur lämnar man föreningen?
 1. Vid fastighetsöverlåtelse.
  • Lämna namn och eventuell adress utanför området på nye ägaren till info@kustband.se eller per post till föreningens sekreterare.
  • I och med överlåtelsen utträder man därmed ur föreningen.
 2. Med bibehållen fastighet.
  • Så länge man inte begärt utträde är man medlem och därmed betalningsansvarig.
  • Utträde kan enligt stadgarna endast ske vid årsskifte.
  • Vill man lämna föreningen skall man senast 30 september ansöka om utträde via e-post: info@kustband.se eller per post till föreningens ordförande eller sekreterare. Ingen speciell blankett behövs.

Blanketter och dokument
Fastighetsanslutningsavtal
Medlemsansökan
Stadgar

Skriv ut